Wspieranie rozwoju

wspieraniE rozwoju

Prawidłowy rozwój dziecka jest harmonijną całością rozwoju fizycznego, ruchowego i psychicznego. Dziecko przychodzi na świat wyposażone w predyspozycje właściwe człowiekowi i warunkujące zasadniczą linię rozwoju. Pełni możliwości nie osiąga jednak samorzutnie i automatycznie. To środowisko w jakim przebywa, oddziałując tysiącami bodźców wywiera znaczący wpływ na nabywanie i doskonalenie potrzebnych umiejętności. To samo środowisko jest niestety również źródłem zagrożeń dla prawidłowego wzrastania malucha. Świadomie dbając o prawidłowe i harmonijne oddziaływanie na wszystkie sfery rozwoju dziecka dajemy mu możliwość niwelowania ryzyka występowania zaburzeń w rozwoju i pokonywania różnych trudności i wyzwań rozwojowych. Dzięki takiemu postępowaniu dziecko każdego dnia może osiągać coraz to nowe umiejętności, doskonalić już zdobyte i czerpać radość z odkrywania świata.