Wspieranie rozwoju dziecka


Wspieranie rozwoju dziecka, to dbanie by był on harmonijną całością rozwoju fizycznego, ruchowego i psychicznego. Dziecko przychodzi na świat wyposażone w predyspozycje właściwe człowiekowi i warunkujące zasadniczą linię rozwoju. Pełni możliwości nie osiąga jednak samorzutnie i automatycznie. Środowisko w jakim przebywa, oddziałując tysiącami bodźców, wywiera znaczący wpływ na nabywanie i doskonalenie potrzebnych umiejętności. To samo środowisko jest niestety również źródłem zagrożeń dla prawidłowego wzrastania malucha. Świadomie dbając o prawidłowe i harmonijne oddziaływanie na wszystkie sfery rozwoju dziecka dajemy mu możliwość niwelowania ryzyka występowania zaburzeń w rozwoju i pokonywania różnych trudności i wyzwań rozwojowych. Dzięki takiemu postępowaniu dziecko każdego dnia może osiągać coraz to nowe umiejętności, doskonalić już zdobyte i czerpać radość z odkrywania świata.


   Ważne etapy w rozwoju dziecka

Dzień po dniu, stopniowo i powoli rozwija się na naszych oczach dziecko. Dzień po dniu niepostrzeżenie rośnie, zaczyna siadać, chodzić, uczy się mówić, myśleć, czuć, pragnąć, poznawać i zdobywać otaczający świat. W prawidłowo przebiegającym rozwoju zachwyca i zdumiewa jego ład, porządek, harmonia i konsekwencja. Rozwój dziecka nie jest procesem jednostajnie ciągłym, ale przebiega etapami.

czytaj dalej …


Nauka czytania

Nauka czytania w wieku przedszkolnym jest doskonałym sposobem na ułatwienie dziecku osiągnięcia prawidłowej artykulacji głosek w sytuacji wad wymowy, a także rozwoju mowy u dzieci, które mają problemy z komunikacją językową.

czytaj dalej …