Funkcje półkul mózgowych

Funkcje półkul mózgowych

Półkule mózgowe różnią się między sobą budową anatomiczną i zachodzącymi w nich procesami biochemicznymi. Z tymi różnicami wiążą się charakterystyczne sposoby przetwarzania informacji przez każdą z półkul.

 

Lewa półkula mózgu

Pracuje w sposób analityczny przez percepcję kolejnych elementów.  Kieruje się związkami logicznymi i relacjami zachodzącymi między bodźcami. Jest odpowiedzialna za odbiór upływającego czasu, kontroluje działania „zegara wewnętrznego”. Zawiaduje również pamięcią dotyczącą ogólnej wiedzy o świecie. Przetwarza bodźce znane. Kontroluje prawą połowę ciała.

Prawa półkula mózgu

Przetwarza dane globalnie poprzez całościowe i jednoczesne analizowanie cech bodźca, kierując się strategią „przez podobieństwo”. Dokonuje opracowania informacji przestrzennych, muzycznych i matematycznych. Rozpoznaje twarze, figury geometryczne, identyfikuje takie cechy jak kontur, wielkość, barwa, jasność. Jest ukierunkowana na odbiór wszystkich dźwięków niewerbalnych. Odbiera i wyraża emocje, szczególnie negatywne. Przetwarza bodźce nowe. Kontroluje lewą część ciała.

Półkule mózgowe połączone są spoidłami międzypółkulowymi, z których najważniejszą rolę pełni tzw. ciało modzelowate, czyli spoidło wielkie, które pozwala na szybkie przekazywanie informacji między półkulami.

Sprawne funkcjonowanie poznawcze człowieka uwarunkowane jest dobrą współpracą obu półkul i ich wzajemnym uzupełnianiem się we wszystkich procesach psychicznych.