Przyczyny dysleksji

Przyczyny dysleksji

Wciąż istnieje trudność w ustaleniu jednoznacznej przyczyny wystąpienia dysleksji.

Z tego powodu powstało kilka teorii etiologicznych:

 • koncepcja genetyczna – dziedziczenie zaburzeń funkcjonowania centralnego układu nerwowego,
 • koncepcja organiczna – uszkodzenie struktur mózgu w okresie okołoporodowym,
 • koncepcja hormonalna – nadprodukcja testosteronu w okresie prenatalnym i zablokowanie rozwoju lewej półkuli mózgu,
 • koncepcja opóźnionego dojrzewania układu nerwowego – zaburzenia funkcjonowania centralnego układu nerwowego powstałe we wczesnym okresie rozwoju.

U dzieci z dysleksją często występują wady wymowy, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia słuchu fonemowego, leworęczność, oburęczność, skrzyżowana lateralizacja, zaburzenia uwagi i pamięci, co wskazuje na wieloprzyczynowość zaburzeń dyslektycznych.

Zgodnie z wymienionymi koncepcjami do najczęstszych problemów wskazujących na możliwość wystąpienia dysleksji należą:

 •  dysleksja w rodzinie
 •  skrzyżowana lateralizacja u rodziców
 •  leworęczność w rodzinie
 •  zaburzenia przebiegu ciąży i porodu
 •  wcześniactwo
 •  dysharmonie w rozwoju psychoruchowym w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym
 •  oburęczność, skrzyżowana lateralizacja
 •  opóźniony rozwój mowy, wady wymowy

Do przyczyn wystąpienia dysleksji należy również dołączyć również te, które wynikają z nieprawidłowego postępowania terapeutycznego:

 • wadliwe metody nauczania – głoskowanie, literowanie, poznawanie liter przez odwoływanie się do początkowej głoski w wyrazach,
 • zbyt wczesne rozpoczynanie nauki języka obcego – przed opanowaniem poprawności artykulacyjnej języka ojczystego,
 • równomierne ćwiczenie sprawności obu rąk.