Terapia logopedyczna


 Terapia logopedyczna rozpoczyna się od postawienia rzetelnej diagnozy, a następnie opracowania indywidualnego planu postępowania.

Diagnoza logopedyczna opiera się na badaniu poziomu rozwoju mowy, a także wszystkich pozostałych sfer poznawczych dziecka i pozwala na stworzenie planu terapii.

Podstawą terapii jest nauka czytania metodą sylabową oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe stymulujące rozwój takich funkcji jak: analiza i synteza wzrokowa, analiza i synteza słuchowa, pamięć symultaniczna i sekwencyjna, kategoryzacja, szeregowanie, myślenie, grafomotoryka.

Terapia logopedyczna opiera się na cyklicznych spotkaniach w gabinecie, w czasie których dokonujemy oceny postępów, korygujemy błędy i wytyczamy kolejne cele do zrealizowania.

Zajęcia w Gabinecie Logopedycznym Moja Mowa prowadzone są w trybie indywidualnym, ponieważ najważniejsze jest dziecko, jego charakter, temperament, tempo pracy w jakim jest w stanie osiągnąć sukces i pokonać swoje ograniczenia. W trakcie spotkań panuje przyjazna, ciepła atmosfera zapewniająca dziecku spokojną, przyjemną, ciekawą i bezstresową pracę.

Ćwiczenia prowadzone są w formie zabawy, z wykorzystaniem starannie dobranych i indywidualnie przygotowanych pomocy, zabawek, gier i układanek.

Zajęcia w gabinecie prowadzone są zawsze w obecności rodziców lub opiekunów. Dzięki temu mają oni możliwość zdobycia informacji o celowości każdego podejmowanego działania.

W procesie terapii logopedycznej bardzo istotną formą postępowania są ćwiczenia zalecane do wykonywania w domu. Często jest, to najtrudniejsza część pracy, bardzo frustrująca dla dorosłych,  bowiem dzieci odmawiają wykonywania ćwiczeń. Dzielenie się pomysłami na zabawy, wsparcie w wykonywaniu różnorodnych pomocy do ćwiczeń jest podporą dla rodziców, aby i dla nich przebieg terapii był jak najmniej stresujący.

Zajęcia w Gabinecie Logopedycznym Moja Mowa przygotowywane są dla dzieci:

  • z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy,
  • z wadami wymowy,
  • z dysleksją,
  • zagrożonych dysleksją,
  • z zachowaniami ze spektrum autyzmu.