Nauka czytania


 Wczesna nauka czytania nie ma na celu stworzenia małego geniusza, ale dobre przygotowanie dziecka do wieloletniej edukacji szkolnej wymagającej umiejętności doskonałego czytania ze zrozumieniem. Zabawa samogłoskami i sylabami zaspokaja zainteresowanie malucha słowem pisanym i jego naturalną chęć do nauki.

Nauka czytania w wieku przedszkolnym jest doskonałym sposobem na ułatwienie dziecku osiągnięcia prawidłowej artykulacji głosek w sytuacji wad wymowy, a także rozwoju mowy u dzieci, które mają problemy z komunikacją językową. Dzięki skupianiu uwagi na czytaniu, a nie na znienawidzonych przez dziecko poleceniach „powiedz” czy „powtórz”, wywołujących negatywne reakcje  i wycofywanie się  z komunikacji językowej na rzecz komunikatów niewerbalnych, dzieci przestają kontrolować swoją zaburzoną wymowę i zmieniają swoje nastawienie do budowania wypowiedzi językowych.

Umiejętność czytania ze zrozumieniem warunkuje osiąganie szkolnych sukcesów, pozwala na budowanie pozytywnej samooceny.  Dzieci, opanowujące wcześnie naukę czytania mają większy zasób słownictwa, szybciej uczą się reguł, potrafią lepiej koncentrować się na różnorodnych zadaniach szkolnych.

Nauka czytania sylabami

Nauka czytania sylabami opracowana przez profesor Jagodę Cieszyńską opiera się na wiedzy dotyczącej  struktury mózgu i zasad jego funkcjonowania. Wykorzystując  możliwości przetwarzania języka przez prawą i lewą półkulę mózgu pozwala na szybkie opanowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

 

Nauka czytania sylabami opiera się na następujących zasadach:

 • Sylaba jest najmniejszą jednostką percepcyjną.
 • Samogłoski odczytujemy w izolacji, spółgłoski zawsze w sylabach.
 • Uczymy czytać poprzez nadawanie znaczeń, a nie rozpoznawanie liter.
 • Powtarzamy sekwencję rozwoju mowy dziecka – od samogłosek, wykrzyknień, przez wyrażenia dźwiękonaśladowcze, po wyrazy i zdania.
 • Naśladujemy trzy etapy nabywania systemu językowego: powtarzanie, rozumienie i nazywanie (samodzielne czytanie)
 • Rozpoczynamy od czytania globalnego całych wyrazów.
 • Stosujemy wielkie litery i czcionki bezszeryfowe.
 • Najpierw uczymy dziecko czytać, a potem pisać.
 • Prowadzimy ćwiczenia porządkowania od lewej do prawej.

Nauka czytania sylabami przebiega zawsze w oparciu o taki schemat:

 • Czytanie samogłosek
 • Czytanie wyrażeń dźwiękonaśladowczych
 • Czytanie globalne wyrazów
 • Czytanie sylab otwartych
 • Czytanie połączeń dwóch sylab
 • Czytanie sylab zamkniętych
 • Czytanie nowych wyrazów i zdań

Nauka czytania sylabami pozwala na nabycie umiejętności szybkiego czytania ze zrozumieniem i skutecznego uczenia się. Umożliwia zdobycie tej sztuki dzieciom z dysleksją i  zagrożonym dysleksją, nadpobudliwym, niesłyszącym i z obniżoną sprawnością intelektualną. Jest doskonałym sposobem na naukę prawidłowej artykulacji u dzieci z niezakończonym rozwojem mowy i wadami wymowy. Ułatwia pracę z dziećmi mającymi trudności w nabywaniu systemu językowego, np. u dzieci z alalią. Daje ogromne możliwości formowania intelektu dziecka, kształtuje wyobraźnię, przygotowuje do prowadzenia rozmów. Pozwala na zdobycie pełnej kompetencji językowej tzn. prawidłowej artykulacji wszystkich głosek macierzystego języka, znajomość reguł gramatycznych i umiejętność czytania i pisania, co zgodnie z badaniami psycholingwistów jest podstawą do rozpoczęcia skutecznej nauki języka obcego. Ćwiczenia wspomagające naukę czytania sylabami, nazywane porządkowaniem świata od lewej do prawej obejmują ćwiczenia dużej motoryki i sprawności manualnej, analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, umiejętności kategoryzowania i szeregowania, a także ćwiczenie pamięci symultanicznej i sekwencyjnej. Nauka czytania jest ogromnym wsparciem dla rozwoju wszystkich sfer poznawczych dziecka.