Gabinet Logopedyczny Moja Mowa

gabinet logopedyczny

Gabinet Logopedyczny Moja Mowa w Krakowie jest miejscem przyjaznym dla dzieci i ich rodziców.

Terapia logopedyczna rozpoczyna się od postawienia rzetelnej diagnozy, a następnie opracowania indywidualnego planu postępowania.

Diagnoza logopedyczna opiera się na badaniu poziomu rozwoju mowy, a także wszystkich pozostałych sfer poznawczych dziecka i pozwala na stworzenie planu terapii.

Podstawą terapii jest nauka czytania metodą sylabową oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe. Stymulują one rozwój takich funkcji jak: analiza i synteza wzrokowa, analiza i synteza słuchowa, pamięć symultaniczna i sekwencyjna, kategoryzacja, szeregowanie, myślenie, grafomotoryka.

Terapia logopedyczna opiera się na cyklicznych spotkaniach w gabinecie. W czasie ich trwania dokonujemy oceny postępów, korygujemy błędy i wytyczamy kolejne cele do zrealizowania.

Zajęcia w Gabinecie Logopedycznym Moja Mowa odbywają się w trybie indywidualnym. Najważniejsze jest dziecko, jego charakter, temperament, tempo pracy w jakim jest w stanie osiągnąć sukces i pokonać swoje ograniczenia. W trakcie spotkań„ panuje przyjazna, ciepła atmosfera zapewniająca dziecku spokojną, przyjemną, ciekawą i bezstresowa pracę.

Ćwiczenia mają formę zabawy. Wykorzystywane są w nich starannie dobrane i indywidualnie przygotowane pomoce, zabawki, gry i układanki.

Zajęcia w gabinecie odbywają się zawsze w obecności rodziców lub opiekunów. Dzięki temu mają oni możliwość zdobycia informacji o celowości każdego podejmowanego działania.

W procesie terapii logopedycznej bardzo istotną formą postępowania są zalecenia do wykonywania w domu. Często jest, to najtrudniejsza część pracy. Bywa bardzo frustrująca dla dorosłych, ponieważ dzieci odmawiają wykonywania ćwiczeń. Dzielenie się pomysłami na zabawy, wsparcie w wykonywaniu różnorodnych pomocy do ćwiczeń jest podporą dla rodziców, aby i dla nich przebieg terapii był‚ jak najmniej stresujący.

Zajęcia w Gabinecie Logopedycznym Moja Mowa przygotowywane są dla dzieci:

  • z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy,
  • z wadami wymowy
  • z dysleksją
  • zagrożonych dysleksją