Bibliografia

Bibliografia

Publikacje wykorzystane do opracowania artykułów na stronie www.mojamowa.pl

 • Bogdanowicz M., O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu – odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli, Wydawnictwo Popularnonaukowe LINEA, Lublin 1995
 • Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksjiProblem i diagnozowanie, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2005
 • Cieszyńska J., Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2001
 • Cieszyńska J., Nauka czytania krok po kroku, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005
 • Cieszyńska J., Kocham uczyć czytać. Poradnik dla rodziców i nauczycieli, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2010
 • Cieszyńska J., Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych, Omega Stage Systems, Kraków 2011
 • Cieszyńska J., Zagrożenie dysleksją – Zaburzenia linearnego przetwarzania informacji, www.konferencje-logopedyczne.pl
 • Cieszyńska J., Neurologiczne podstawy rozwoju poznawczego. Słuch., Centrum Metody Krakowskiej, Kraków 2018
 • Cieszyńska J., Neurologiczne podstawy rozwoju poznawczego. Wzrok, Centrum Metody Krakowskiej, Kraków 2018
 • Cieszyńska J., Korendo M., Wczesna interwencja terapeutyczna, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2008
 • Cieszyńska J., Korendo M., Orłowska – Popek Z. (red.), Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej – metoda krakowska, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2011
 • Cieszyńska – Rożek J., Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci, Konferencje logopedyczne.pl, Kraków 2013
 • Demelowa G., Elementy logopedii, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987
 • Emiluta – Rozya D., Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, Warszawa 2006
 • Grabowska A., Rymarczyk K. (red.), Dysleksja, od badań mózgu do praktyki, Instytut Biologii Doświadczalnej im. W. Nenckiego PAN,  Warszawa 2004
 • Korendo M., Strategie czytania uczniów dyslektycznych, www.konferencje-logopedyczne.pl
 • Korendo M., Dysleksja – problem wciąż nieznany, www.konferencje-logopedyczne.pl
 • Minczakiewicz E., Mowa – Rozwój – Zaburzenia – Terapia, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1997
 • Minczakiewicz E., Grzyb B., Gajewski Ł., Elementarz dla rodziców, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003
 • Parol U. Z., Dziecko z niedokształceniem mowy. Diagnoza, analiza, terapia, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997
 • Skorek E. M., Oblicza wad wymowy, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001
 • Żebrowska M. (red.), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986