Percepcja słuchowa


Bodźce akustyczne są nośnikiem wielu istotnych dla człowieka informacji.
Percepcja słuchowa jest to zdolność do odbioru dźwięków – ich rozpoznawania, różnicowania oraz interpretowania przez odniesienie do poprzednich doświadczeń.
Prawidłowy rozwój percepcji słuchowej jest warunkiem niezbędnym dla pełnego rozumienia mowy, dla poprawnej artykulacji oraz opanowania umiejętności czytania i pisania.

Pierwszy miesiąc życia

Analizator słuchu i nerwowe drogi słuchowe noworodka dojrzewają dzięki stałej stymulacji dźwiękowej. Zdrowy noworodek na nagły dźwięk dzwonka reaguje odruchem Moro – nagłym wyprostowaniem rączek i nóżek i odgięciem główki do tyłu, a następnie wykonaniem powolnego ruchu rączkami, przypominającym objęcie klatki piersiowej. W ciągu pierwszego miesiąca życia uczy się lokalizować źródło dźwięku, uspokaja się gdy słyszy głos, jak również zmienia aktywność np. rytm ssania pod wpływem głosu matki.

Drugi i trzeci miesiąc życia

Między drugim i trzecim miesiącem życia niemowlę wsłuchuje się w wypowiedzi dorosłych, przestaje się poruszać po usłyszeniu głośnego dźwięku, patrzy na źródło dźwięku.

Czwarty i piąty miesiąc życia

W czwartym i piątym miesiącu życia, dzięki utrwalaniu się wzorca czuwania w czasie dnia, dziecko intensywniej słucha odgłosów poruszanych przedmiotów czy dźwięków grzechotki. Opanowywana w tym czasie umiejętność siedzenia pozwala mu na wywoływanie różnych dźwięków, odwracanie głowy w kierunku mówiącej osoby, słuchanie wypowiedzi.

Szósty i siódmy miesiąc życia

Sześcio-, siedmiomiesięczne niemowlęta manipulują przedmiotami w celu wydobywania nowych dźwięków, wypowiadają różne sylaby słuchając własnego głosu.

Ósmy i dziewiąty miesiąc życia

Ósmy i dziewiąty miesiąc życia to czas, kiedy dziecko uczy się reagować na własne imię wypowiadane przez rodziców, rozumie emocjonalnie zabarwione wypowiedzi szczególnie podkreślone gestem np. nie ma – z rozłożeniem rąk.

Dziesiąty i jedenasty miesiąc życia

Dziesiąty i jedenasty miesiąc życia związany jest ze zwiększająca się umiejętnością przemieszczania się i możliwością słuchania różnych odgłosów ze zmieniającej się perspektywy. Dziecko uczy się słuchać i rozpoznawać wyrażenia dźwiękonaśladowcze, a także pierwsze wyrazy.

Dwunasty miesiąc życia

Ukoronowaniem pierwszego roku życia jest umiejętność rozumienia poleceń słownych popartych gestem, takich jak: nie wolno!, zrób papa, daj.