Wiek niemowlęcy


 

Wiek niemowlęcy czyli dwanaście pierwszych miesięcy życia dziecka, to czas intensywnego rozwoju psychoruchowego, którego zwieńczeniem jest osiągnięcie umiejętności samodzielnego przemieszczania się i początki porozumiewania się z otoczeniem za pomocą słów.

 

 

 


   Rozwój ruchowy

Rozwój ruchowy niemowlęcia polega na wzrastającej wraz z wiekiem zdolności do przyjmowania różnych postaw ciała, poruszania się w przestrzeni i przemieszczania jednych części ciała względem innych.

czytaj dalej….


   Rozwój chwytu i manipulacji

Rozwój chwytania jest jednym z dłuższych procesów w rozwoju dziecka. Postępuje on od okresu chwytania odruchowego do zdobycia umiejętności chwytu dowolnego pod kontrolą wzroku.

czytaj dalej….


   Rozwój percepcji wzrokowej niemowlęcia

Zmysł wzroku dostarcza nam wielu ważnych informacji. Mimo gotowości do działania osiągniętej w życiu płodowym, po przyjściu dziecka na świat wzrok potrzebuje jeszcze kilku tygodni do osiągnięcia dojrzałości.

czytaj dalej….


   Rozwój percepcji słuchowej

Bodźce akustyczne są nośnikiem wielu istotnych dla człowieka informacji.
Percepcja słuchowa jest to zdolność do odbioru dźwięków – ich rozpoznawania, różnicowania oraz interpretowania przez odniesienie do poprzednich doświadczeń.

czytaj dalej….


   Rozwój mowy

Rozwój mowy dziecka rozpoczyna się już w chwili narodzin. Dziecko przychodzi na świat witając go krzykiem. To krzyk i płacz w pierwszych tygodniach życia są sposobem na informowanie o wszystkich potrzebach

czytaj dalej….


 

   Rozwój uczuć i kontaktów społecznych

Procesy emocjonalne odgrywają istotną rolę w przystosowaniu się dziecka do środowiska i w regulacji jego stosunków z otoczeniem. Pierwsze stany uczuciowe są mało zróżnicowane i  związane z podstawowymi potrzebami dziecka.

czytaj dalej….