Ważne etapy w rozwoju dziecka


Dzień po dniu, stopniowo i powoli rozwija się na naszych oczach dziecko. Dzień po dniu niepostrzeżenie rośnie, zaczyna siadać, chodzić,  uczy się mówić, myśleć, czuć, pragnąć, poznawać i zdobywać otaczający świat. W prawidłowo przebiegającym rozwoju zachwyca i zdumiewa jego ład, porządek, harmonia i konsekwencja. Rozwój dziecka nie jest procesem jednostajnie ciągłym, ale przebiega etapami, między którymi istnieje ścisły związek – każdy następny etap jest możliwy po osiągnięciu poprzedniego, każdy poprzedni jest przygotowaniem do następnego. Wszystkie natomiast są równie ważne i żaden nie może być pominięty. Każda nowa umiejętność ma swój właściwy sobie czas pojawienia się. Prawidłowy rozwój dziecka jest harmonijną całością rozwoju fizycznego, psychicznego i ruchowego, przebiega według praw i norm. Choć nie ma dwóch identycznie rozwijających się dzieci, to wszystkie jednak rozwijają się podobnie. Rozwój dziecka, to proces twórczy, a zadaniem nas dorosłych jest współuczestniczenie w nim i wspieranie go, by przebiegał jak najpełniej.


   Wiek niemowlęcy

Wiek niemowlęcy czyli dwanaście pierwszych miesięcy życia dziecka, to czas intensywnego rozwoju psychoruchowego, którego zwieńczeniem jest osiągnięcie umiejętności samodzielnego przemieszczania się i początki porozumiewania się z otoczeniem za pomocą słów.

czytaj dalej …


 

   Wiek poniemowlęcy

Po ukończeniu pierwszego roku życia, dziecko rozpoczyna nowy okres rozwojowy,  zwany wiekiem poniemowlęcym, który trwa do końca trzeciego roku życia. Umiejętność samodzielnego chodzenia pozwala dziecku poznawać świat, sprawności manipulacyjne dają możliwość nowych form działania i rozwoju zabawy. Najważniejszym jednak osiągnięciem rozwojowym tego okresu jest opanowanie mowy.

czytaj dalej …


   Wiek przedszkolny

Wiek przedszkolny, to czas kiedy wiele maluchów rozpoczyna edukację przedszkolną. Po ukończeniu trzech lat dziecko zwykle gotowe jest do podjęcia współpracy w grupie i uczenia się. Rozwój ruchowy w tym okresie cechuje harmonijność – dziecko doskonali zdobyte umiejętności i nabywa nowe. Rozwój procesów poznawczych, pamięci i myślenia pozwala na lepszą orientację dziecka w świecie.

czytaj dalej …