Wiek niemowlęcy

Wiek niemowlęcy

wiek niemowlęcy

Wiek niemowlęcy czyli dwanaście pierwszych miesięcy życia dziecka, to czas intensywnego rozwoju psychoruchowego, którego zwieńczeniem jest osiągnięcie umiejętności samodzielnego przemieszczania się i początki porozumiewania się z otoczeniem za pomocą słów.

Rozwój ruchowy

Rozwój ruchowy niemowlęcia polega na wzrastającej wraz z wiekiem zdolności do przyjmowania różnych postaw ciała, poruszania się w przestrzeni i przemieszczania jednych części ciała względem innych.

Rozwój mowy

Rozwój mowy dziecka rozpoczyna się już w chwili narodzin. Dziecko przychodzi na świat witając go krzykiem. To krzyk i płacz w pierwszych tygodniach są sposobem na informowanie o potrzebach dziecka.

Rozwój chwytu

Rozwój chwytania jest jednym z dłuższych procesów w rozwoju dziecka. Postępuje on od okresu chwytania odruchowego do zdobycia umiejętności chwytu dowolnego pod kontrolą wzroku.

Rozwój społeczny

Percepcja wzrokowa

Percepcja wzrokowa jest zdolnością do rozpoznawania i różnicowania bodźców wzrokowych, które znajdują się w polu widzenia człowieka.

Percepcja słuchowa

Percepcja słuchowa jest to zdolność do odbioru dźwięków – ich rozpoznawania, różnicowania oraz interpretowania przez odniesienie do doświadczeń.