Rozwój dziecka

ROZWÓJ DZIECKA

Dzień po dniu, stopniowo i powoli rozwija się na naszych oczach dziecko. Dzień po dniu niepostrzeżenie rośnie, zaczyna siadać, chodzić,  uczy się mówić, myśleć, czuć, pragnąć, poznawać i zdobywać otaczający świat.

W prawidłowo przebiegającym rozwoju zachwyca i zdumiewa jego ład, porządek, harmonia i konsekwencja.

Rozwój dziecka nie jest procesem jednostajnie ciągłym, ale przebiega etapami, między którymi istnieje ścisły związek – każdy następny etap jest możliwy po osiągnięciu poprzedniego, każdy poprzedni jest przygotowaniem do następnego. Wszystkie natomiast są równie ważne i żaden nie może być pominięty. Każda nowa umiejętność ma swój właściwy sobie czas pojawienia się.

Prawidłowy rozwój dziecka jest harmonijną całością rozwoju fizycznego, psychicznego i ruchowego, przebiega według praw i norm. Choć nie ma dwóch identycznie rozwijających się dzieci, to wszystkie jednak rozwijają się podobnie.

Rozwój dziecka, to proces twórczy, a zadaniem nas dorosłych jest współuczestniczenie w nim i wspieranie go, by przebiegał jak najpełniej.

Wiek niemowlęcy

Wiek niemowlęcy czyli dwanaście pierwszych miesięcy życia dziecka, to czas intensywnego rozwoju psychoruchowego.

Wiek poniemowlęcy

Po ukończeniu pierwszego roku życia, dziecko rozpoczyna nowy okres rozwojowy,  zwany wiekiem poniemowlęcym.

Wiek przedszkolny

Wiek przedszkolny, to czas kiedy wiele dzieci  gotowych jest do podjęcia współpracy w grupie i uczenia się.