Percepcja wzrokowa

percepcja wzrokowa

Percepcja wzrokowa jest zdolnością do rozpoznawania i różnicowania bodźców wzrokowych, które znajdują się w polu widzenia człowieka. Aktywne oglądanie świata jest podstawowym etapem rozwoju dziecka.

Zmysł wzroku dostarcza nam wielu ważnych informacji. Mimo gotowości do działania osiągniętej w życiu płodowym, po przyjściu dziecka na świat wzrok potrzebuje jeszcze kilku tygodni do osiągnięcia dojrzałości.

Pierwszy miesiąc życia

Noworodek zdobywa umiejętność skupiania wzroku na twarzy osoby dorosłej i śledzenia ruchu przedmiotu po łuku 90°. Patrzy na obiekty tworzące jakiś wzór i  mocno skontrastowane krawędzie. Pierwszymi  rozróżnianymi kolorami są czerń i biel, a następnie żółć, czerwień i zieleń.

Trzeci miesiąc życia

Po ukończeniu drugiego miesiąca życia dziecko śledzi wzrokiem poruszającą się osobę i reaguje mimiką na twarz dorosłego. W tym czasie pojawiają się pierwsze reakcje uśmiechem na uśmiech, będące podstawą rozwoju komunikacji. Trzymiesięczne niemowlęta bardzo chętnie patrzą na uśmiechniętą twarz dorosłego, a im intensywniejszy jest uśmiech, tym dłużej  na nią patrzą.

Czwarty miesiąc życia

W połowie czwartego miesiąca życia dziecko zaczyna widzieć trójwymiarowo, dzięki czemu może rozpoznawać twarze i przedmioty z różnych odległości i perspektyw, zaczyna więc oglądać zabawki, które włoży mu się do rączki i małe przedmioty położone na stole.

Piąty miesiąc życia

Zdobyczą piątego miesiąca życia jest umiejętność koncentrowania wzroku na ustach mówiącego, a także na innym przedmiocie niż trzymana w dłoni zabawka.

Szósty i siódmy miesiąc życia

Szósty i siódmy miesiąc życia to początki kształtowania się koordynacji wzrokowo – ruchowej. Dzięki przyjmowaniu pozycji siedzącej i uwalnianiu rąk, dziecko może chwytać przedmioty i manipulować nimi. Dzięki temu poznaje przedmioty polisensorycznie i może obserwować skutki swojego działania. Uczy się także oceniać odległość w jakiej znajdują się przedmioty i spoglądać za przedmiotem, który spadł ze stołu.

Ósmy i dziewiąty miesiąc życia

Ósmy i dziewiąty miesiąc życia, to czas olbrzymiego skoku w rozwoju psychomotorycznym. Dziecko śledzi ruch zabawek wyrzucanych z łóżeczka, szuka przedmiotu, który zniknął z jego pola widzenia. Naśladuje czynności dorosłego bawiąc się w zabawy pa pa, kosi łapci, mój mój czy sroczka kaszkę warzyła. W tym czasie dziecko zdobywa także, niezmiernie ważną dla dalszego rozwoju, umiejętność wskazywania palcem.

Dziesiąty i jedenasty miesiąc życia

Dziesiąty i jedenasty miesiąc życia, to czas oglądania ilustracji w książeczkach, nauka odwracania kartek i pokazywanie obrazków. To czas nabywania umiejętności pokazywania palcem wskazującym szczegółów zabawek np. oko misia, nosek pieska.

Dwunasty miesiąc życia

Pod koniec pierwszego roku życia maluch potrafi trzymać w rączce różne narzędzia i kontrolować wzrokiem czynności wykonywane z ich użyciem. Zdobywa umiejętność rysowania, jedzenia i czesania.