Nauka czytania

nauka czytania

Wczesna nauka czytania nie ma na celu stworzenie małego geniusza, ale dobre przygotowanie dziecka do wieloletniej edukacji szkolnej wymagającej umiejętności doskonałego czytania ze zrozumieniem. Zabawa samogłoskami i sylabami zaspokaja zainteresowanie malucha słowem pisanym i jego naturalną chęć do nauki.

Nauka czytania w wieku przedszkolnym jest doskonałym sposobem na ułatwienie dziecku osiągnięcia prawidłowej artykulacji głosek w sytuacji wad wymowy, a także rozwoju mowy u dzieci, które mają problemy z komunikacją językową. Dzięki skupianiu uwagi na czytaniu, a nie na znienawidzonych przez dziecko poleceniach „powiedz” czy „powtórz”, wywołujących negatywne reakcje  i wycofywanie się  z komunikacji językowej na rzecz komunikatów niewerbalnych, dzieci przestają kontrolować swoją zaburzoną wymowę i zmieniają swoje nastawienie do budowania wypowiedzi językowych.

Umiejętność czytania ze zrozumieniem warunkuje osiąganie szkolnych sukcesów, pozwala na budowanie pozytywnej samooceny.  Dzieci, opanowujące wcześnie naukę czytania mają większy zasób słownictwa, szybciej uczą się reguł, potrafią lepiej koncentrować się na różnorodnych zadaniach szkolnych.