Mózg

mózg

mózg

Mózg człowieka to cudowny, wciąż kryjący przed nami wiele tajemnic, mechanizm o działaniu, którego powinniśmy wiedzieć jak najwięcej, aby móc zapewnić mu jak najlepsze warunki funkcjonowania.

Mózg jest odpowiedzialny za wszystkie procesy poznawcze człowieka. Dzięki niemu poruszamy się, słyszymy, widzimy, czujemy, mówimy, myślimy, uczymy się i pamiętamy.

Nasz mózg nigdy nie przestaje działać, bez ustanku odbiera bodźce zarówno z otoczenia, jak i z wnętrza naszego ciała, przetwarzając je i adaptując nas do zmieniających się warunków.

Dzięki odpowiedniej stymulacji,  może się on prawidłowo rozwijać. Mózg posiada około 100 miliardów neuronów, a każdy z nich ma tysiące połączeń z innymi. Nie możemy wpływać na ilość komórek nerwowych, ale dzięki uczeniu się wzrasta ilość i jakość połączeń między nimi. Dostarczanie umysłowi nowych bodźców, zadań do rozwiązania i różnorodnych doświadczeń pozwala nie tylko na prawidłowy rozwój, ale także na niwelowanie niebezpieczeństwa powstawania różnorodnych zaburzeń.

budowa mózgu

Mózg stanowi centralną część ośrodkowego układu nerwowego człowieka zbudowaną z komórek nerwowych.

funkcje półkul mózgowych

Półkule mózgowe różnią się między sobą budową anatomiczną i zachodzącymi w nich procesami biochemicznymi.

lateralizacja

Lateralizacja, to przewaga czynnościowa jednej strony ciała nad drugą. Dotyczy ona większej sprawności ręki, nogi, oka i ucha.

mowa i mózg

Odmienność funkcjonalna półkul mózgowych skutkuje różnorodnością zadań przez nie podejmowanych.