Mowa

mowA

mowa

Jedną z najważniejszych umiejętności człowieka jest zdolność porozumiewania się za pomocą słów. Dzięki tej umiejętności poznajemy otaczający nas świat, uczymy się, zdobywamy doświadczenie, wyrażamy swoje sądy, opinie czy uczucia. Poziom rozwoju mowy wpływa nie tylko na kształtowanie się czynności poznawczych dziecka, ale także na jego emocjonalne i społeczne funkcjonowanie. Niski poziom umiejętności językowych w znacznym stopniu utrudnia opanowanie nauki czytania i pisania utrudniając osiąganie sukcesów nie tylko w edukacji szkolnej. Bardzo ważnym jest więc czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy dziecka, budowanie jego językowych umiejętności i szybkie reagowanie na każdą budzącą niepokój czy pojawiającą się nieprawidłowość. Dbając o wysoki poziom językowych umiejętności dajemy dziecku klucz do aktywnego, twórczego i satysfakcjonującego uczestnictwa w życiu.

w czym może pomóc logopeda?

Logopeda zajmuje się diagnozowaniem poziomu rozwoju mowy, nieprawidłowości wymowy, przygotowaniem programu terapii.