Skuteczna terapia dysleksji


Wiedza o  niepokojących symptomach mogących zwiastować pojawienie się zaburzeń dyslektycznych u dziecka pozwala na podjęcie skutecznych działań profilaktycznych i terapeutycznych.

Skuteczna terapia dysleksji opiera się na starannie przeprowadzonej diagnozie, która obejmuje sprawdzenie czy występują zaburzenia w poszczególnych sferach rozwoju dziecka, takich jak spostrzeganie wzrokowe i słuchowe, umiejętności językowe, pamięć, sprawność motoryczna, manualna, sprawność narządów mowy. Bardzo ważnym elementem jest przeprowadzenie badania ustalającego wzorzec lateralizacji.

Podstawowym celem diagnozy jest określenie co dziecko już potrafi. Opis funkcjonowania dziecka we wszystkich sferach rozwojowych daje nam możliwość określenia poziomu, od którego należy rozpocząć ćwiczenia, a nie kierowanie się wiekiem rozwojowym dziecka w ustalaniu programu terapii. Dzięki takiemu podejściu możemy dobrze dostosować poziom trudności wykonywanych zadań, by nie były zbyt trudne i nie działały destrukcyjnie, ale też by nie były zbyt łatwe, bo takie nie warunkują rozwoju.

Plan terapii stworzony na podstawie takiej diagnozy musi zawierać trening wszystkich zaburzonych funkcji, dostosowany do możliwości dziecka. Taki program obejmuje najczęściej ćwiczenia:

  • ćwiczenia sprawności motorycznej i manualnej oraz sprawności narządów mowy,
  • ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej,
  • ćwiczenia kategoryzowania,
  • ćwiczenia szeregowania,
  • ćwiczenia sekwencji wzrokowych, słuchowych i ruchowych,
  • ćwiczenia umiejętności dokonywania obrotów w przestrzeni,
  • ćwiczenia pamięci symultanicznej i sekwencyjnej.

Ze względu na prawopółkulowe strategie przetwarzania języka profilaktyka pojawienia się trudności w czytaniu i pisaniu powinna obejmować  również  wczesną naukę czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną, opartą na sylabach.