Dysleksja

dysleksjA

dysleksja

Dysleksja jest zjawiskiem niezwykle powszechnym i bardzo złożonym.

Dzięki stałemu wzrostowi wiedzy na temat jej mechanizmów, wiemy, że  nie dotyczy ona tylko kłopotów z nauką czytania i pisania, ale rzuca cień na wszystkie aspekty życia.

Powstało już wiele definicji dysleksji jako trudności z nauką czytania i pisania lub specyficznych trudności w uczeniu się.

Opracowana na podstawie najnowszych badań neurobiologicznych, a sformułowana przez prof. Jagodę Cieszyńską nowa definicja dysleksji, brzmi:

Dysleksja to trudności w linearnym opracowaniu informacji językowych, którym towarzyszą problemy w linearnym przetwarzaniu informacji symbolicznych, czasowych i motorycznych.

Potrafimy już rozpoznawać bardzo wczesne symptomy ryzyka wystąpienia tego zaburzenia, co daje nam możliwości niwelowania negatywnych skutków.

Wczesna diagnoza i skuteczna terapia, dostosowana do indywidualnych potrzeb dziecka, zapewnia mu dobry start w edukacji szkolnej, daje możliwość odnoszenia sukcesów i realizowania życiowych planów.

przyczyny dysleksji

Wciąż istnieje trudność w ustaleniu jednoznacznej przyczyny wystąpienia dysleksji.

objawy dysleksji

Zaburzenia dyslektyczne to nie tylko problemy z nauką czytania i pisania, ale i innymi przedmiotami szkolnymi.

diagnoza dysleksji

Podstawowym celem diagnozy jest określenie co dziecko już potrafi w każdej ze sfer poznawczych swojego rozwoju.

zagrożenie dysleksją

Wystąpienie dysleksji zapowiadają przede wszystkim objawy nieharmonijnego rozwoju psychoruchowego.